Varnost in zdravje zaposlenih- na prvem mestu.

Realiziran projekt v letu 2020 – Prilagoditev delovnih mest!

V podjetju skrbimo, da so delovna mesta varna in našim zaposlenim zagotavljajo maksimalno udobje in dobro počutje.
Vse to je temelj za zdravje naših zaposlenih, prav to pa privede do dobrih medsebojnih odnosov in uspešnih delovnih rezultatov.

V sklopu razpisa Prilagoditev delovnih mest smo delovna mesta prilagodili tako, da smo:

  • zmanjšali fizična bremena, prisilno držo in poškodbe iz področja varstva pri delu na delovnih mestih monter v proizvodnji in skladiščnik-voznik, z nabavo elektro nastavljive delovne mize, ročnega električnega orodja in pol avtomatskega ovijalnega stroja

  • izboljšali ergonomske fizikalne obremenitve na delovnem mestu referent v operativi z nabavo električne dvižne mize, počivalnika za noge, stojala za ekran ter posebnih ergonomsko oblikovanih stolov.

Usposabljanje delodajalcev za promocijo varnosti in zdravja pri delu (e-VZD) za podporo
organizacijam pri pripravi akcijskega in finančnega načrta ter konkretni prilagoditvi delovnih mest