TB – Transporteri

Remenski transporteri namijenjeni su prvenstveno za transport rasutog tereta od točke A do B.

Proizvodimo ih na zahtjev prema: nosivosti, širini i dužini, sa ili bez bočnih rubova, sa podnožjem ili bez.

Opremljeni su raznim tipovima remena na osnovu njihove predviđene upotrebe. Pogon može biti direktan ili indirektan, a može biti i centralni pogon.